Orgány

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která volí předsedu družstva.

Organizační struktura Klastru obecného strojírenství:

orgstr_2