O klastru

Klastr obecného strojírenství je otevřeným seskupením strojírenských podniků, společností z oborů navazujících na strojírenství, VaV institucí a organizací podporujících inovační podnikání.

Klastr obecného strojírenství je vertikálním klastrem, založeným na tvorbě hodnotového řetězce od dodavatelů vstupních materiálů, přes kovoobrábění a obecné strojírenství, až po výrobce specializovaných finálních výrobků. Činnost Klastru se zaměřuje především na inovace strojírenských výrobků, vyžadující vysoké zapojení navazujících odvětví. Základní prioritou Klastru je důraz na interdisciplinární přístup k inovacím a jejich podpora v rámci mezioborové spolupráce.