Vyhledávání firem pro Klastr

Založení Klastru obecného strojírenství je výsledkem projektu Vyhledávání firem pro založení klastru, provedeného na základě pověření Rady Jihočeského kraje společností UNIS-STROJ a.s. a Západočeskou univerzitou Plzeň. V rámci projektu bylo dotazníkovým šetřením osloveno 296 potenciálních členů klastru (strojírenských společností z regionu Jihozápad), z nichž 182 projevilo zájem o informace k projektu i problematice klastrů a 23 z těchto společností se následně zapojilo do projektu. Významným přínosem pro založení klastru bylo navázání úzké spolupráce se vznikajícím klastrem Energocentrum, zastupujícím především strojírenské podniky zaměřené na výrobu topenářské techniky v regionu Jihovýchod. Spolupráce byla v roce 2008 završena spojením obou projektů do Klastru obecného strojírenství, jehož řídícím členem se stalo CGMC, družstvo.

Pro zakládaný klastr byly schváleny následující cíle:

  • Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů.
  • Podpora rozvoje a využívání informačních technologií.
  • Podpora exportu a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti členů klastru.
  • Podpora a koordinace spolupráce členů klastru.

Počet členů: 23

Projekt byl realizován v roce 2009 v rámci OPPP program KLASTRY – Vyhledávání.

Projekt je ukončen.