Poslání

Poslání CGMC je zakotveno přímo ve stanovách společnosti:
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti u členů družstva a Klastru prostřednictvím zavádění technologických a procesních inovací ve strojírenství, systematického rozvoje lidských zdrojů a vytváření mezioborových vztahů kompetentních ke strojírenským oborům (viz Stanovy společnosti, čl. III.).

Hlavním cílem Klastru je podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti Klastru prostřednictvím projektů kolektivního výzkumu a zavádění inovací produktových, technologických a procesních v průmyslové praxi strojírenských podniků.

Veškeré aktivity Klastru směřují k naplnění těchto priorit:

  1. podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti Klastru prostřednictvím projektů kolektivního výzkumu a zavádění inovací produktových, technologických a procesních v průmyslové praxi strojírenských podniků,
  2. podpora systematického rozvoje lidských zdrojů a výchova kvalifikovaných pracovních sil pro strojírenské obory,
  3. vytváření mezioborových vztahů kompetentních ke strojírenským oborům, a to zejména těchto specializovaných oblastech: Manipulační a přepravní zařízení, Automatizace a robotizace, Strojírenské zařízení pro energetiku
  4. posilování sdílení a transferu znalostí, dovedností a zkušeností prostřednictvím podpory mezioborové spolupráce a využitím kvalitních sofistikovaných softwarových nástrojů.