Klastr obecného strojírenství

cluster_label_bronzeCGMC prostřednictvím Klastru dlouhodobě podporuje inovace a růst konkurenceschopnosti podnikatelů ze strojírenských a navazujících oborů, a to prostřednictvím zavádění technologických a procesních inovací, systematického vzdělávání, rozvojem spolupráce s výzkumnými a vývojovými institucemi a posilováním mezioborových vazeb kompetentních ke strojírenství.

CGMC pro členy Klastru obecného strojírenství vytváří technické a informační zázemí, které zajišťuje příznivé podmínky pro rozvoj podnikání a inovačních aktivit koordinované sítě zapojených firem. K dosažení svých cílů zajišťuje CGMC pro členy Klastru v rámci tzv. společných projektů i individuálních služeb pro jednotlivé členy Klastru následující tři základní činnosti:

 1. Poskytování vývojové infrastruktury – CGMC provozuje 7 center sdílených služeb, vybavených specializovanými vývojovými a testovacími zařízeními, která v současnosti zajišťují vývojové služby nejen pro členy Klastru, ale i pro ostatní strojírenské podniky. Součástí těchto služeb je i zprostředkování spolupráce odborníků z partnerských univerzit na řešení konkrétních inovačních projektů členů Klastru.
 2. Kolektivní výzkum a vývoj – CGMC realizuje ve spolupráci s partnerskými univerzitami a V&V partnery společné projekty průmyslového výzkumu.
 3. Poradenství v oblasti podnikání a inovací – CGMC působí jako prostředník mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Na základě dlouhodobé klastrové spolupráce má podrobné znalosti jak o potřebách strojírenských podniků, tak o možnostech partnerských univerzit a ostatních podpůrných organizací. Tyto znalosti uplatňuje při zprostředkování spolupráce odborníků a specialistů na společných klastrových i individuálních členských inovačních projektech.
Hlavní výstupy dosavadní činnosti Klastru obecného strojírenství:
 1. Know-how  Klastru – soubor technických řešení inovací produktů a technologií v zájmových oborech Klastru, tzn. zejména strojírenská technologie, automatizace, zařízení pro měření energií. Základními principy realizované inovační strategie Klastru jsou:
  • efektivita využití vnitřních zdrojů systematickou a dlouhodobou spoluprací členů a partnerů CGMC.
  • interdisciplinární přístup k vývoji, jako cesta k inovacím vyšších řádů. Integrace strojírenství s metalurgií, plastikářským průmyslem, elektrotechnikou a informatikou, dalšími navazujícími obory.
  • kooperace a internacionalizace s vědecko-výzkumnou sférou, klíčovými obchodními i sociálními partnery.
 2. Znalostní báze Klastru  – soubor společných dat, informací a znalostí, který slouží jako zdroj aktuálních informací a inovačních podnětů
 1. Centra sdílených služeb – odborná centra Klastru vybavená specializovanými vývojovými a testovacími zařízeními, která v současnosti zajišťují vývojové služby nejen pro členy Klastru, ale i pro ostatní strojírenské podniky. Součástí těchto služeb je i zprostředkování spolupráce odborníků z partnerských univerzit na řešení konkrétních inovačních projektů. Nově bylo provedeno rozšíření stávající vývojové infrastruktury u těchto CSS:
 • Měrové a zkušební centrum – Poskytuje služby z oboru technické i elektrické metrologie.
 • Simulační a diagnostické centrum – zajišťuje simulace a modelování automatizace reálných výrobních procesů.
 • Centrum aplikované automatizace – aplikace komponent modulárního automatizačního systému.
 • Zkušebna průtokových měřičů – zajišťuje vývoj a testování průtokových měřidel a zkušebních zařízení pro měřidla.

Projekt s názvem „Rozvoj Klastru obecného strojírenství“ byl realizován v rámci OPPI program Spolupráce – Klastry II.výzva v období březen 2012 – prosinec 2014. Projekt byl ukončen.

Projekt s názvem „Klastr obecného strojírenství“ byl realizován v rámci OPPI program Spolupráce – Klastry I.výzva v období březen 2009 – únor 2012. Projekt byl ukončen.

Projekty spolufinancované Evropskou unií – OP PIK 2014 – 2020     

Projekt: Kolektivní výzkum Klastru obecného strojírenství

Cílem je výzkum a vývoj automatizačních prvků a technologií jako součást modulárního automatizačního systému. Kolektivní výzkum je primárně zaměřen na automatizaci výrobních procesů ve vybraných oborech zpracovatelského průmyslu (strojírenství, polygrafie, obory s nároky pro laboratorní prostředí).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Spolupráce – Klastry – I. výzva.

 

Projekt: Kolektivní výzkum Klastru obecného strojírenství II.

Cílem řešení projektu je automatizace v oblasti manipulačních procesů s využitím moderních měřicích a zobrazovacích systémů a metod. Předmětem řešení projektu kolektivního výzkumu je automatizace manipulačních operací zásobovacího pracoviště pro vybrané obory zpracovatelského průmyslu.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Spolupráce – Klastry – III. výzva.