Technologický park

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Rozšíření Technologického parku

Cílem projektu je rozšíření inovační infrastruktury Technologického parku Jihlava o poloprovozní prostory. Prostory jsou využívány k pronájmu zasídleným společnostem jako prototypové dílny a zkušebna automatizačních zařízení.  Součástí projektu je také pořízení souboru moderních technologií pro vývoj a testování v oblasti automatizace a robotizace.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Služby infrastruktury – II. výzva.

Projekt byl dokončen v dubnu 2020.

 

Projekty účinné spolupráce

Automatizace virtualizačních platforem – ENTERPRISE EDITION (AVIP 2.0)

Výsledkem projektu AVIP 2.0 je software, který tvoří automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech a umožňuje tak výrazně minimalizovat náklady na obsluhu cloudového prostředí v datových centrech a mít plnou kontrolu nad všemi procesy.

Systém automatizuje aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Umožňuje vytváření tzv. hybridních cloudových prostředí a poskytuje komplexní podporu služeb typu PaaS (Platform as a Service) a SaaS.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK – program Aplikace – Výzva VI.

Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2021.

 

Automatizace virtualizačních platforem

Projekt je zaměřen na vývojové práce v oblasti automatizovaného systému pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Vyvinutý systém bude schopen automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.

Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2018.