Technologický park

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Rozšíření Technologického parku

Cílem projektu je rozšíření inovační infrastruktury Technologického parku Jihlava o poloprovozní prostory. Prostory jsou využívány k pronájmu zasídleným společnostem jako prototypové dílny a zkušebna automatizačních zařízení.  Součástí projektu je také pořízení souboru moderních technologií pro vývoj a testování v oblasti automatizace a robotizace.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Služby infrastruktury – II. výzva.

Projekt byl dokončen v dubnu 2020.

 

Projekty účinné spolupráce

Automatizace virtualizačních platforem – ENTERPRISE EDITION (AVIP 2.0)

Program: OP – PIK – Aplikace

Realizace: 1. 1. 2019- 31. 12. 2021

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015573

Předmětem projektu je vývoj software umožňující automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech.

Systém bude automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Navíc bude umožňovat vytváření tzv. hybridních cloudových prostředí a poskytovat komplexní podporu služeb typu PaaS a SaaS.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK – program Aplikace – Výzva VI.

 

Automatizace virtualizačních platforem

Projekt je zaměřen na vývojové práce v oblasti automatizovaného systému pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Vyvinutý systém bude schopen automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.

Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2018.