Technologický park Jihlava

Technologický park Jihlava je moderní infrastruktura pro rozvoj inovací, která nabízí podnikatelům nově vybudované podnikatelské prostory včetně podpůrného poradenství v oblasti rozvoje podnikání. Technologický park Jihlava plní funkci vědeckotechnického parku s inkubátorem.

Účelem aktivit Technologického parku Jihlava poskytovat zázemí pro rozvoj inovativních firem a vznik začínajících podnikatelů a tak podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe v regionu Vysočina.

Oborové začlenění TPJ odpovídá zaměření aktivit CGMC, které dlouhodobě podporuje rozvoj mezioborové spolupráce, kdy dochází k integraci strojírenství s dalšími technickými obory.  Preferovány jsou tyto tři oblasti: strojírenství, elektrotechnika a informační technologie a spojení těchto oborů označované jako mechatronika.

Pro účely Technologického parku Jihlava byla zrekonstruována budova typu brownfield v bývalém průmyslovém areálu v centru Jihlavy. Celková rekonstruovaná plocha: 7 657m2. Bylo vytvořeno více než 60 kanceláří různých velikostí, od min. velikosti do 18-20 m2 (celkem 21 kanceláří) až po kanceláře o rozloze 93 m2.  Pro zasídlené společnosti jsou dále k dispozici zasedací místnosti, prezentační sály, společná recepce, technické sklady, prostory pro archivaci a další technické zázemí.

Technologický park Jihlava disponuje excelentní podpůrnou infrastrukturou pro zasídlené inovativní společnosti z oblasti informačních technologií. Jedná se o výkonné špičkově vybavené moderní datové centrum dokončené v roce 2015.

Přidanou hodnotou Technologického parku Jihlava jsou i prostory podporující vzájemné setkávání, komunikaci a spolupráci – kavárna, prezentační místnosti, v přípravě je sdílený cooworkingový prostor.

Projekt s názvem „Technologický park Jihlava“ byl realizován v rámci OPPI program Prosperita – III. výzva (veřejná podpora). Projekt byl v srpnu 2015 dokončen.

 

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Rozšíření prototypových dílen pro TP Jihlava

Cílem projektu je výstavba nových poloprovozních prostor VTP, které rozšíří stávající inovační infrastrukturu Technologického parku Jihlava. Nově vytvořené kapacity pro vývoj a testování prototypů budou využívány k pronájmu zasídleným společnostem jako prototypové dílny. Součástí projektu je také pořízení nového vybavení zkušebny a nákup SW pro rozšíření IT služeb. Místem realizace je průmyslový areál Hruškové Dvory.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Služby infrastruktury – výzva VIII.

Plánovaný termín ukončení projektu: červenec 2023

Rozšíření Technologického parku Jihlava

Cílem projektu je rozšíření inovační infrastruktury Technologického parku Jihlava o poloprovozní prostory. Budou využívány k pronájmu zasídleným společnostem jako prototypové dílny a zkušebna automatizačních zařízení.  Součástí projektu je také pořízení souboru moderních technologií pro vývoj a testování v oblasti automatizace a robotizace.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Služby infrastruktury – II. výzva.

Projekt byl dokončen v dubnu 2020.

 

Projekty účinné spolupráce

Automatizace virtualizačních platforem – ENTERPRISE EDITION (AVIP 2.0)

Program: OP – PIK – Aplikace

Realizace: 1. 1. 2019- 31. 12. 2021

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015573

Předmětem projektu je vývoj software umožňující automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech.

Systém bude automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Navíc bude umožňovat vytváření tzv. hybridních cloudových prostředí a poskytovat komplexní podporu služeb typu PaaS a SaaS.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK – program Aplikace – Výzva VI.

 

Automatizace virtualizačních platforem

Projekt je zaměřen na vývojové práce v oblasti automatizovaného systému pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Vyvinutý systém bude schopen automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.

Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2018.