Technologický park Jihlava

Technologický park Jihlava je moderní infrastruktura pro rozvoj inovací, která nabízí podnikatelům nově vybudované podnikatelské prostory včetně podpůrného poradenství v oblasti rozvoje podnikání. Technologický park Jihlava plní funkci vědeckotechnického parku s inkubátorem.

Účelem aktivit Technologického parku Jihlava poskytovat zázemí pro rozvoj inovativních firem a vznik začínajících podnikatelů a tak podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe v regionu Vysočina.

Oborové začlenění TPJ odpovídá zaměření aktivit CGMC, které dlouhodobě podporuje rozvoj mezioborové spolupráce, kdy dochází k integraci strojírenství s dalšími technickými obory.  Preferovány jsou tyto tři oblasti: strojírenství, elektrotechnika a informační technologie a spojení těchto oborů označované jako mechatronika.

Pro účely Technologického parku Jihlava byla zrekonstruována budova typu brownfield v bývalém průmyslovém areálu v centru Jihlavy. Celková rekonstruovaná plocha: 7 657m2. Bylo vytvořeno více než 60 kanceláří různých velikostí, od min. velikosti do 18-20 m2 (celkem 21 kanceláří) až po kanceláře o rozloze 93 m2.  Pro zasídlené společnosti jsou dále k dispozici zasedací místnosti, prezentační sály, společná recepce, technické sklady, prostory pro archivaci a další technické zázemí.

Technologický park Jihlava disponuje excelentní podpůrnou infrastrukturou pro zasídlené inovativní společnosti z oblasti informačních technologií. Jedná se o výkonné špičkově vybavené moderní datové centrum dokončené v roce 2015.

Přidanou hodnotou Technologického parku Jihlava jsou i prostory podporující vzájemné setkávání, komunikaci a spolupráci – kavárna, prezentační místnosti, v přípravě je sdílený cooworkingový prostor.

Projekt s názvem „Technologický park Jihlava“ byl realizován v rámci OPPI program Prosperita – III. výzva (veřejná podpora). Projekt byl v srpnu 2015 dokončen.

 

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Rozšíření Technologického parku Jihlava

Cílem projektu je rozšíření inovační infrastruktury Technologického parku Jihlava o poloprovozní prostory. Budou využívány k pronájmu zasídleným společnostem jako prototypové dílny a zkušebna automatizačních zařízení.  Součástí projektu je také pořízení souboru moderních technologií pro vývoj a testování v oblasti automatizace a robotizace.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Služby infrastruktury – II. výzva.

Projekt byl dokončen v dubnu 2020.

 

Projekty účinné spolupráce

Automatizace virtualizačních platforem – ENTERPRISE EDITION (AVIP 2.0)

Program: OP – PIK – Aplikace

Realizace: 1. 1. 2019- 31. 12. 2021

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015573

Předmětem projektu je vývoj software umožňující automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech.

Systém bude automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Navíc bude umožňovat vytváření tzv. hybridních cloudových prostředí a poskytovat komplexní podporu služeb typu PaaS a SaaS.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK – program Aplikace – Výzva VI.

 

Automatizace virtualizačních platforem

Projekt je zaměřen na vývojové práce v oblasti automatizovaného systému pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Vyvinutý systém bude schopen automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.

Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2018.