Zájemci o členství

Členem Klastru se může stát strojírenský podnik, nebo společnost/instituce, jejíž činnost navazuje na obor strojírenství, automatizace, robotizace.

Členství v Klastru vzniká schválením Členské přihlášky představenstvem Klastru.

Členství v Klastru je bezplatné.

Právem člena je účastnit se jakéhokoliv společného projektu Klastru. Účast na projektu může být spojena s povinností spolufinancovat náklady projektu.

Účast na jednotlivých projektech klastru je dobrovolná a otevřená pro všechny členy.

Práva a povinnosti členů Klastru se řídí Členským řádem Klastru a Smlouvou o klastrové spolupráci.