Zájemci o členství

  • Členem Klastru se může stát strojírenský podnik, nebo společnost/instituce, jejíž činnost navazuje na obor strojírenství, automatizace, robotizace.
  • Členství v Klastru vzniká schválením Členské přihlášky představenstvem Klastru.
  • Členství v Klastru je bezplatné.
  • Právem člena je účastnit se jakéhokoliv společného projektu Klastru. Účast na projektu může být spojena s povinností spolufinancovat náklady projektu.
  • Účast na jednotlivých projektech klastru je dobrovolná a otevřená pro všechny členy.
  • Práva a povinnosti členů Klastru se řídí Členským řádem Klastru a Smlouvou o klastrové spolupráci.