TPJ – ZKUŠEBNA PROTOTYPŮ

Technologický park Jihlava – ZKUŠEBNA PROTOTYPŮ – Hruškové Dvory 131

V rámci projektu Rozšíření Technologického parku Jihlava v průmyslovém areálu v Hruškových Dvorech 131 byly vybudovány prototypové dílny a nová infrastruktura pro výzkum a vývoj – Zkušebna prototypů. Zkušebna je vybavena měřícími a testovacími zařízení a technologiemi pro simulaci a diagnostiku prototypů automatizačních zařízení.

Přehled technologií pro simulaci a diagnostiku prototypů automatizačních zařízení pro účely VaV:

Označení technologie Oblast průmyslových prací Účel použití
Automatizační komponenty pro mikromontáž Mikromontáže Zařízení slouží pro vývoj, testování a simulaci systémů pro automatizovanou montáž mikrodílců (rozměrech dílů 0,1-2mm).
Komponenty pro rozpoznání dílů, jejich uchopení a manipulaci Rozpoznání dílů a jejich uchopení a manipulace Zařízení slouží pro vývoj, testování a simulaci robotických modulů pro strojové rozpoznávání rozlišných typů dílů a manipulaci s nimi.
Strojové vidění do černého boxu Strojové vidění Zařízení slouží pro vývoj, testování, simulaci robotických modulů pro strojové rozpoznání polohy a pozice neorientovaných dílů v ohraničeném prostoru.
Automatizační komponenty pro hermetické balení Hermetické balení Zařízení slouží pro vývoj, testování a simulaci systémů pro automatizované hermetické balení různých výrobků.
Komponenty pro měření a extra rychlé třídění dílců Měření a extra rychlé třídění dílců Zařízení slouží pro vývoj, testování a simulaci systémů pro rychlé automatické měření a třídění dílů s variabilními tvary.
Roboticko-automatizační komponenty pro substituci lidské činnosti Substituce lidské činnosti Zařízení slouží pro vývoj, testování a simulaci adaptivních robotických systémů pro strojové vnímání povrchů a fyzikálních vlastností uchopovaných věcí.
Robotický set komponent pro nanášení lepidla Nanášení lepidel řízené kamerou Zařízení slouží pro vývoj, testování a simulaci automatizačních modulů s kamerově řízeným nanášením lepidla na různé typy materiálů, v roboticky definovatelné trajektorii.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Bližší informace: Ing. Michal Janouškovec, tel.: 602 782 907, e-mail: janouskovec@maestroj.cz